Karta Podatkowa

Karta podatkowa to najwygodniejsza forma opodatkowania. Mogą ja wybrać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, których działalność to świadczenie usług dla ludności, a także firmy, które zatrudniają niewielką liczbę osób lub posiadają niewielką liczbę zleceniobiorców. Prowadząc kartę podatkową korzystamy z naszego doświadczenia, by jak najskuteczniej spełniać potrzeby klientów.

W ramach działań związanych z prowadzeniem karty podatkowej świadczymy usługi:

  • rozliczanie przedsiębiorców w formie karty podatkowej
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-16A

  • przygotowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i informacji do NBP
  • przygotowanie przelewów podatkowych
  • prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych
  • udostępnienie wszelkich wydruków w panelu klienta
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Ryczałt

Prowadzenie ewidencji przychodów i środków trwałych oraz sporządzanie deklaracji VAT i zeznań rocznych.

Czytaj dalej

Księga Przychodów i Rozchodów

Sporządzenie raportów i sprawozdań oraz prowadzenie księgi podatkowej wraz z ewidencją środków trwałych.

Czytaj dalej

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Kompleksowa obsługa kadr i płac, sporządzanie umów, świadectw pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników.

Czytaj dalej